MaskinutrustningVi kommer här att informera

mer ingående om

vilka maskiner och

vilken utrustning vi har.


Kontaktperson:

Mikael Pettersson.

0708-359199.

memicke@gmail.com
Vikt 12 ton.

Utrustad med:

Kabelskopor 20 - 50 cm.

Djupgrävskopor.

Planeringsskopa.

Gallerskopa.

Asfaltsskärare.

Tjälkrok.

Sopskopa.

Asfaltsfräs.

Tippvagn.

Avjämningsbalk.

Grab John.

Sandspridare.

Grip.

Kranarm.
Vikt 7,5 ton.

Gummilarver för minimering av      körskador.

Kabelskopor 20 - 50 cm.

Djup grävskopor.

Planeringsskopa.

Maskinpadda.

Gran John skopa.

Gallerskopa

Sopborste.

Tjälkrok.

Kranarm.

Tinnergrip.

Asfaltsskärare.

Va


Utrustning för kabel-           dragning med trumlyft.

Planerskopa.

Tjälkrok.


Sopborsts aggregat.


Tippvagn.