Försäljning Grus-Jord-Sand-Fiberduk.Vi försäljer och transporterar

Grus, Sand och Jord- produkter.


Fiberduk för plattläggning

har vi till försäljning.

Kontaktperson:

Mikael Pettersson

0708-359199

memicke@gmail.com